Staranje se konča pred smrtjo

Prebral sem zanimiv članek o ugotovitvi, da se staranje po določenem letu starosti ustavi. Statistično ima 93 let stara ženska enako verjetnost, da umre v tem letu, kot 99 let stara ženska.

Razlaga gre nekako takole: geni, ki ubijejo osebek, preden ima potomce, so izločeni iz populacije z naravno selekcijo. Nasprotno geni, ki osebek ubijejo, potem ko že ima potomce, obstanejo v populaciji. Z drugimi besedami: vpliv naravne selekcije pada s starostjo. Na staranje torej lahko gledamo kot na posledico padanja pritiska naravne selekcije in ker lahko ta vpliv dejansko popolnoma upade, se po neki starosti staranje ustavi. Eksperimentalno je dokazano (na muhah), da prej ko se konča reprodukcijska doba (populacije), prej se staranje ustavi.

Pogled na staranje se tako spremeni. Ne gre zgolj za kumulativno nabiranje kemičnih poškodb tkiva (kot rjavenje), temveč za padanje prilagojenosti pritisku naravne selekcije. To pomeni, da smo najbolj prilagojeni (trenutnemu) okolju, ko smo mladi, s staranjem pa smo vedno manj prilagojeni. Ali drugače: evolucija deluje hitreje na mladost kot na starost.

Če se torej okolje spreminja (npr. prehod iz lovcev/nabiralcev v kmetovalce/živinorejce), je mladost bolj prilagojena okolju nedavne zgodovine, starost pa okolju daljne zgodovine. Če hočemo povečati prilagojenost (to je upočasniti starost), se moramo s staranjem vračati nazaj v (evolucijsko) zgodovino. Konkretno: izločiti žitarice in mleko – nekaj čemur naj bi se reklo paleolitska prehrana.

Seveda bi morali spremeniti tudi ostale vidike življenja, ne vem pa, kako daleč jih je smiselno prignati. Vsekakor si na stara leta ne želim živeti v jami …

3 Responses to “Staranje se konča pred smrtjo”

  1. Ursa says:

    Lahko si preberes tale blog: http://www.marksdailyapple.com/

    Meni so še posebno zanimive zgodbe ljudi, ki so spremenili prehrano in popolnoma premagali razno razne zdravstvene probleme.

    Kje si pa bral to o staranju? Ker jaz bi rada kaj več prebrala…

  2. Ursa says:

    Ah, ok. 🙂 tnx!

Leave a Response